33,12
36,028

Müşteri Hizmetleri

KVKK Politikası ve Aydınlatma Metinleri

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUN UYARINCA AYDINLATMA YAZISI
Bu bilgilendirme, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (kısaca KVKK) 10. maddesi gereğince ve yasal zorunluk nedeniyle yapılmaktadır.
Veri Sorumlusunun Kimliği
Liman mah. 13.sok Savaş Apt. No:3D Konyaaltı/Antalya/Türkiye adresinde mukim Aba Nail Shop/Vedat Aba (Bundan sonra “Abanails.com” olarak anılacaktır) veri sorumlusu sıfatıyla sunduğumuz hizmet kapsamında kişisel verilerinizi işlemekteyiz.
Kişisel Veri İşleme Amaçları
Kimlik ve iletişim bilgileriniz;
Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir
Kişisel Verilerin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları
Abanails.com e-ticaret sitesinin işletilmesi amacıyla sanal mağaza altyapı hizmeti alınan firmaya,
Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla muhasebe şirketine,
Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi amacıyla kargo şirketine,
Hukuki yükümlülüğümüz gereği satışlara ilişkin faturalar Gelir İdaresi Başkanlığına aktarılmaktadır.
Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Yukarıda belirtilen bilgileriniz Abanails.com üyelik ve alışveriş kapsamında tarafınızdan elde edilmektedir. Yukarıda belirtilen bilgileriniz, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hükmü uyarınca mesafeli satış sözleşmesi hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.
İlgili Kişinin Hakları
KVKK’nın 28’inci maddesinde öngörülen haller başta olmak üzere ilgili tüm istisnalar saklı kalmak kaydıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre kimliğinizi tevsik edici belgelerle birlikte info@abanails.com adresine e-posta ile iletebilirsiniz.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanırken, mevzuatın izin verdiği tutarlarda Abanails.com’un ücret/masraf talep etme hakkı saklıdır.

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.